Να συναντιόμαστε, όλο και πιο πολλοί, όλο και πιο θαρραλέοι.

Να συναντιόμαστε, όλο και πιο πολλοί, όλο και πιο θαρραλέοι.
Να μικρύνουμε τις αποστάσεις, να φτιάξουμε γειτονιές διαδικτυακές, να ακούσουμε τον θόρυβο του διπλανού, τον αναστεναγμό και το τραγούδι του,
το γέλιο του και την κραυγή του.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Πώς μας πλήττουν οι κεραυνοί.


Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές έστω και αν τα κτίριά μας δεν βρίσκονται σε ύψωμα, έστω και αν οι κεραυνοί δεν πέσουν επάνω στα κτίριά μας, οι ζημιές από κεραυνούς είναι πολλές και αρκετά σοβαρές.
Στις πιο κάτω εικόνες από ένα τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας ηλεκτρολογικού υλικού ΑΒΒ, βλέπουμε τους τέσσερις τρόπους που ένας κεραυνός μπορεί να επηρεάσει επιζήμια την κατοικία μας.
Εικόνα 1.
Στην εικόνα 1. βλέπουμε ένα Κεραυνικό πλήγμα στο εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας - εν συντομία ΣΑΠ (π.χ. αλεξικέραυνο ή πλέγμα γυμνών μεταλλικών αγωγών) ή απ' ευθείας επάνω στο κτίριο όταν δεν διαθέτει ΣΑΠ.
Όταν το κτίριο διαθέτει ΣΑΠ, μόνον ένα μέρος του ρεύματος του κεραυνού οδεύει προς το έδαφος μέσω των αγωγών καθόδου προς τη γη. Ωστόσο, η υπέρταση μπορεί να επιστρέψει στο κτίριο μέσω του αγωγού γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Εικόνα 2
Στην εικόνα 2. βλέπουμε ένα Κεραυνικό πλήγμα σε εναέρια ηλεκτρική γραμμή συνδεδεμένη με το κτίριο.
Στην περίπτωση αυτή ο κεραυνός πέφτοντας επάνω στην ηλεκτρική εναέρια γραμμή δημιουργεί κύματα "υπερτάσεων" (δηλαδή πολλών δεκάδων χιλιάδων βολτ) που ταξιδεύουν και φθάνουν μέχρι την ηλεκτρική μας εγκατάσταση μέσω του καλωδίου παροχής.
 Στη διαδρομή τους εξασθενούν βέβαια αλλά όχι τόσο που να είναι ακίνδυνα.
Αυτός ο τύπος άμεσης επίδρασης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ζημιά στην εγκατάσταση και τον εξοπλισμό ή ακόμη και να τραυματίσει ανθρώπους ή ζώα.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις 1. και 2. θεωρείται άμεσο το πλήγμα του κεραυνού.


Εικόνα 3.
Στην εικόνα 3. βλέπουμε ένα Κεραυνικό πλήγμα κοντά σε κτίριο, στο έδαφος.
Εικόνα 4.
Στην εικόνα 3. βλέπουμε ένα Κεραυνικό πλήγμα κοντά σε εναέρια γραμμή αλλά όχι επάνω της.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις 3. και 4. θεωρείται έμμεσο το πλήγμα του κεραυνού.
Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το ρεύμα εκκένωσης του κεραυνού προκαλεί τις λεγόμενες ωμικές και επαγωγικές ζεύξεις δηλαδή και πάλι υπερτάσεις. Ως αποτέλεσμα, οι υπερτάσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ζημιές στην εσωτερική εγκατάσταση ή τον εξοπλισμό, όταν ξεπερνούν την αντοχή των μονώσεων των καλωδίων και των συσκευών.
Εικόνα 5. (από έντυπο της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ)
Στην εικόνα 5. βλέπουμε την καταστροφή ενός ηλεκτρικού πίνακα από την υπέρταση που εισήλθε από το έδαφος μέσα από τη γείωση του πίνακα.
Σε επόμενη ανάρτηση θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε προστασία από όλων των ειδών τα πλήγματα κεραυνών (είτε άμεσα είτε έμμεσα).
Νικόλαος Νημάς - Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
02-02-2016